Tôi có thể thanh toán theo COD, nhận hàng rồi thanh toán được không?
4/21/2020

Đồng Tâm có hỗ trợ hình thức thanh toán COD, vì vậy bạn có thể yên tâm thanh toán sau khi đã nhận được hàng và kiểm tra hàng cẩn thận.

Đánh giá và nhận xét bài viết
Capchar
shopdanguitar