Sau khi đặt hàng xong, tôi cần làm gì?
4/21/2020

 

Bạn không cần làm gì thêm!

Trong 24h, nhân viên chăm sóc khách hàng của Đồng Tâm sẽ gọi điện để xác nhận đơn bạn đặt. Bạn chỉ cần để điện thoại mở thì thủ tục sẽ nhanh chóng xong xuôi.

Tiếp theo, bạn nhẫn nại chờ đợi từ 3-5 ngày, đối với ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc 1h đồng hồ đối với khu vực nội thành Hồ Chi Minh.

Lưu ý: đơn hàng sẽ không được xác nhận nếu như nhân viên của Đồng Tâm không gọi điện xác nhận đơn hàng được.

Đánh giá và nhận xét bài viết
Capchar
shopdanguitar