Review Flamenco JX20 CE
9/29/2022

Flamenco JX20 CE

Công nghệ tối tân trong một thiết kế tối giản ! Tiêu chí này đã được hãng Flamenco của Tây Ban Nha cụ thể hóa với Model JX-20CE. Đây thực sự là thành công của nhà sản xuất khi những hiệu ứng Chorus, Reverb được đưa vào 1 cây đàn tầm trung.

Đánh giá và nhận xét bài viết
Capchar
shopdanguitar